VOORWAARDEN EN DEKKINGOm een zo goed mogelijk verzekeringsproduct te kunnen bieden, is ervoor gekozen om alleen de 'optimaal casco verzekering' aan te beiden. Dit is een doorlopende verzekering met een looptijd van 1 jaar. Deze verzekering kan alleen worden afgesloten voor een Phatfour fiets als aan de daarbij behorende voorwaarden wordt voldaan. Hieronder zijn beknopt de voorwaarden en dekking gegeven.

Raadpleeg voor alle details de verzekeringskaart en de polisvoorwaarden. Deze kan je opvragen bij jouw Phatfour dealer.

Wat is verzekerd?

Diefstal

Diefstal van de fiets en onderdelen zijn volledig gedekt.

Schade

Gevolgschade na diefstal of schade door vandalisme zijn volledig gedekt.

Overig

Naast schade en diefstal zijn de volgende onderdelen gedekt:
Verhaalrechtsbijstand & ongevallenverzekering voor opzittenden

Wat is verplicht?

Phatfour Connected 

Het is verplicht een geactiveerd een tracker en Phatfour Connected abonnement te hebben. Zie hier de details van Phatfour Connected.

Sloten

Het is verplicht 1x ART-2 slot en 1x ART-3 slot te hebben.

Taxatie

Bij nieuwe fietsen geef je de nieuwwaarde op voor de verzekering. Voor eerder aangeschafte fietsen moet de dealer eerst een taxatie uitvoeren (let op - hier kunnen kosten aan verbonden zijn).

Eigen risico

- Diefstal: geen eigen risico

- Casco (schade): €35,- per geval

Afschrijving

- Fiets: geen afschrijving

- Accu: 0,75% p/m 

Maximaal te 
verzekeren bedrag

€10.000,-