PHATFOUR 
INSURANCE

Op deze pagina vind je alle beschikbare informatie met betrekking tot deze nieuwe verzekering.

Bepaling hoogte premie

The amount of the insurance rate is determined by the purchase value or appraisal value of the bike and the zip code of your hometown. Click the button below to find more information about the rates.

Rates

Coverage and insurance terms

Om een Phatfour-fiets te verzekeren, dienen bepaalde voorwaarden te worden vervuld. Ook voor de dekking gelden voorwaarden wat wel en niet gedekt wordt. Klik op de knop hieronder voor gedetailleerde informatie over deze voorwaarden en de dekking.

Coverage and terms

What to do in case of theft or partial damage?

There is a roadmap available for both scenarios. 

Click the button below to access the roadmaps.

Diefstal of partiële schade

Where to get the insurance?

Deze verzekering kan uitsluitend worden afgesloten via een geautoriseerde Phatfour dealer (verkooppunt). 

Waar precies? Klik op de knop hieronder voor een overzicht met alle verkooppunten.

Dealers